Dajjal mempunyai rambut yang berkerinting

Sebuah hadith lengkap berkaitan tewasnya Dajjal di tangan Isa Al-Masih.

Dari An-Nawwas bin Sim`an (النّوّاس بن سمعان) radhiAllahu `anhu berkata:

“Pada suatu pagi Rasulullah sallAllahu `alaihi wasallam menceritakan tentang Dajjal. Di dalam bercerita itu, Baginda merendahkan dan mengeraskan suaranya sehingga kami mengira bahawa Dajjal itu berada di tengah-tengah kebun kurma. Ketika kami ke kebun, Baginda mengetahui maksud kami, kemudian Baginda bertanya, “Apa maksudmu?” Kami menjawab, “Wahai Rasulullah, tadi engkau menceritakan tentang Dajjal dan dalam bercerita itu engkau merendahkan dan mengeraskan suara sehingga kami mengira Dajjal berada di tengah-tengah kebun kurma.”

Baginda bersabda, “Selain Dajjal ada yang lebih aku khuatirkan. Jika Dajjal keluar sedangkan aku masih berada di tengah-tengah kamu sekalian nescaya cukup aku sahaja yang melawannya tanpa kamu. Jika Dajjal keluar sedangkan aku sudah tidak berada di tengah-tengah kamu sekalian maka masing-masing mesti mempertahankan dirinya sendiri. ALLAH sebagai gantiku di dalam melindungi setiap Muslim.

Dajjal itu adalah seorang pemuda yang berambut kerinting, matanya agak menonjol keluar. Kalau boleh aku mengumpamakan, dia itu seperti `Abdul `Uzza bin Qathan (عبد العزّى بن قطن). Barangsiapa di antara kalian menjumpainya maka hendaklah membaca permulaan surah al-Kahfi kepadanya. Dajjal keluar di antara Syam dan Iraq, kemudian dia membuat onar ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba ALLAH, teguhkanlah pendirianmu.”

Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, berapa lama dia di permukaan bumi?”

Baginda menjawab, “Empat puluh hari. Sehari seperti satu tahun, sehari seperti satu bulan, sehari seperti satu minggu, dan hari-hari yang lain seperti hari-hari biasa.”

BACA:  Benarkah kita perlu redha hidup miskin macam Nabi s.a.w?

Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, pada hari yang seperti satu tahun itu apakah kita cukup mengerjakan solat seperti satu hari biasa sahaja?”

Baginda menjawab, “Tidak, kira-kirakan sahaja.”

Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana kecepatannya di permukaan bumi ini?”

Baginda bersabda, “Seperti awan yang didorong oleh angin. Ia datang kepada suatu kaum dan mengajak mereka, maka mereka pun mempercayainya dan mengikuti apa yang diperintahkannya. Ia menyuruh langit langit untuk segera menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Ia menyuruh tanah untuk menumbuhkan tanam-tanaman maka tumbuhlah tanam-tanaman, sehingga kembalilah para pengembala dengan ternak yang segar bugar, buah susunya penuh dengan air susu serta ternakan itu gemuk-gemuk. Kemudian ia datang kepada suatu kaum dan mengajak mereka, tapi mereka menolak ajakannya itu dan ia pergi meninggalkan mereka. Kemudian keadaan mereka sangat menyedihkan kerana tiada sedikit pun harta kekayaan mereka. Ia berjalan melalui daerah yang kosong dan berkata kepadanya, “Keluarkanlah simpananmu”, maka simpanan kekayaan daerah itu mengiringi Dajjal sebagaimana raja lebah yang diiringi oleh pasukan lebah. Kemudian ia memanggil seseorang yang masih sangat muda dan dipenggalnya dengan pedang, dipotong menjadi dua lalu dibuang sejauh mungkin kemudian Dajjal memanggilnya dan pemuda yang dipenggal itu datang dengan muka yang berseri-seri sambil tertawa.

Dalam keadaan yang seperti itu tiba-tiba ALLAH Ta`ala mengutus Al-Masih (`Isa) bin Maryam sallAllahu `alaihi wasallam di mana Baginda turun pada menara putih di sebelah timur Damaskus, turun dengan meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap dua Malaikat. Apabila Baginda menundukkan kepala mala Baginda menitiskan air mata dan apabila Baginda mengangkatnya maka mengalirlah butiran seperti mutiara. Tiada seorang kafir pun yang bau nafasnya melainkan dia pasti meninggal dunia, dan nafasnya itu sampai pada batas pandangannya.

BACA:  Nabi Isa a.s. adalah hamba Allah

Baginda mencari Dajjal sehingga ditemuinya di Bab Lud (باب لدّ) (nama sebuah daerah di Palestin), lantas Baginda membunuhnya. Kemudian `Isa sallAllahu `alaihi wasallam datang pada sesuatu kaum yang telah dipelihara ALLAH dari gangguan Dajjal, Baginda lantas mengusap muka mereka dan menceritakan darjat mereka di dalam Syurga.

Dalam keadaan yang demikian itu, tiba-tiba ALLAH Ta`ala memberi wahyu kepada `Isa sallAllahu `alaihi wasallam, “Sesungguhnya AKU telah mendatangkan makhluq kepada hambaKU, yang tiada seseorang pun dapat memerangi mereka maka ungsikanlah hambaKU ke bukit Thur.”

ALLAH mendatangkan Ya’juj dan Ma’juj, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat-tempat yang tinggi. Rombongan yang pertama di antara mereka berjalan melalui danau Tobariyyah (طبريّة) dan meminum air semua air yang berada di danau itu sehingga rombongan yang terakhir berkata, “Tadi di sini penuh air.”

Nabi ALLAH `Isa sallAllahu `alaihi wasallam berserta para sahabat radhiAllahu `anhum terkepung sehingga nilai kepala lembu bagi seseorang di antara mereka itu lebih berharga daripada seratus dinar bagi seseorang di antara kamu sekalian waktu sekarang ini.

Nabi ALLAH `Isa sallAllahu `alaihi wasallam beserta para sahabatnya radhiAllahu `anhum merasa sangat benci kepada Ya’juj dan Ma’juj, serta mereka berdo`a kepada ALLAH Ta`ala. ALLAH Ta`ala lantas mendatangkan penyakit kepada Ya’juj dan Ma’juj sehingga mereka mati serentak.

BACA:  Keajaiban niat sedekah melampaui nilai kewangan semata-mata

Kemudian Nabi ALLAH `Isa sallAllahu `alaihi wasallam beserta para sahabatnya radhiAllahu `anhum turun dari bukit ke bumi, mereka tidak mendapatkan sejengkal tempat pun di permukaan bumi ini melainkan sudah penuh dengan bangkai dan bau busuk. Maka Nabi ALLAH `Isa sallAllahu `alaihi wasallam beserta para sahabatnya radhiAllahu `anhum berdo`a kepada ALLAH. Kemudian ALLAH Ta`ala mengutus burung yang seperti leher unta lantas mengambil dan membuang bangkai-bangkai Ya’juj dan Ma’juj pada tempat yang dikehendaki oleh ALLAH. Kemudian ALLAH `Azza wa Jalla menurunkan hujan lebat sampai menggenangi rumah dan tempat (sarang) binatang, untuk mencuci bumi sehingga bumi ini sangat bersih seperti batu yang licin.

Kemudian diperintahkan kepada bumi, “Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan keluarkanlah barakahmu.” Maka pada waktu itu orang-orang cukup makan delima dan bernaung dengan kulitnya serta diberi barakah dalam susu satu sapi cukup untuk satu suku bangsa. Dan air susu satu kambing cukup untuk beberapa orang.

Sewaktu mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ALLAH Ta`ala mengutus angin segar yang masuk melalui bawah ketiak mereka serta mencabut ruh setiap orang mukmin dan muslim. Dan orang-orang yang jahat masih tetap hidup di dunia di mana mereka saling berbuat kekacauan seperti keldai. Maka pada mereka itulah terjadilah Hari Kiamat.”

(HR Muslim)

——-

P/S: AN-NAWWAS B. SIM’AN ADALAH PERAWI YG BIASA ADA DI SAHIH BUKHARI & MUSLIM

Leave a Comment

CommentLuv badge

%d bloggers like this: