Al-Quran Waqaf dan Ibtida’ (Saiz Besar) pertama di dunia

Sharing is caring

Sharing is caring ALANGKAH baiknya jika terdapat sebuah al-Quran yang dapat memberi panduan untuk seseorang itu memberhentikan bacaan (wakaf) dan memulakan bacaan (ibtida¬í) pada ayat-ayat yang panjang yang tidak terdapat tanda-tanda wakaf. Itulah luahan rasa yang menjadi cetusan idea pensyarah Jabatan Bahasa Asing, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia (UPM), Prof. Madya Dr. … Read more