Elon Musk bukanlah saintis tapi innovator tergiler satu dalam berbillion

Sharing is caring

Sharing is caringElon Musk tidak perlu jadi saintis untuk mencipta malah saintis lah yang berkerja untuk beliau menjayakan ciptaan yang tampak mustahil tapi boleh dilaksanakan. Pada umur 10 tahun beliau […]

Read More