Pendakwah Cina Muslim dan India Muslim wajar lebih banyak tonjolkan diri bagi mengelak anggapan Islam itu Melayu dan Melayu itu Islam

Sharing is caring

Sharing is caring Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang […]

Read More